Alle_utenfor_RissalokalerI år er Stadsbygd Sparebank den viktigste samarbeidspartneren til Rissamartnan, og vi er heldige å ha fått et samarbeid med de over tre år.

Vi har spurt banken noen spørsmål rundt dette.

1. Hvorfor er det viktig å bidra som samarbeidspartner Rissamartnan?

Stadsbygd Sparebank er opptatt av at vi har et levende lokalmiljø i kommunen og Rissamartnan er et arrangement som nettopp støtter opp om dette. Vi synes den nye satsingen som gjøres med Rissamartnan er spennende med at det opprettes en egen organisasjon som skal drive arrangementet. Dette føler vi gir litt mer seriøsitet og ikke minst at det tenkes langsiktig slik at martnan kan utvikle seg og bli bedre og bedre. Banken støtter opp om lokalmiljøet, vi hjelper og gir råd til privatkunder om det er boligbygging eller bilkjøp, vi er en viktig aktør som er med og støtter næringslivet og vi er ikke minst med og støtter opp om lag og foreninger – innen idrett og kultur. Det ligger i «sparebankånden» å bidra, å hjelpe til, å få noe til å skje, stort eller lite – om
det er en liten støtte til en annonse i lokalavisa eller om det er større beløp til ny idrettshall.
2.Hvordan ser Stadsbygd Sparebank for seg at Rissamartnan skal utvikle seg?

En tradisjonell martna er et sted folk samles, og det er viktig å ha slike «positive» samlingsarenaer.
Om du er en lokalinnbygger eller om du kommer fjernere fra : noen er der for å handle, noen kommer for å være sosial og treffe andre
folk – men alle kommer vel for å få en positiv opplevelse. Og dette både tror og håper vi Rissamartnan kan utvikle seg til å bli bedre og bedre
på, det å få folk til å samles, få folk til å føle at det skjer noe i kommunen sin, og ikkeminst føle at martnan gir dem en positiv opplevelse som
gjør at de vil komme tilbake neste år.
Næringslivet må se nytten av å ha en slik folkefest der det er tusenvis av mennesker som samles i martnasgata. Det er også en «modningsprosess» for de slik
at de ser mulighetene de har – det ene er å gjøre en handel der og da, men det kan like mye være omdømmebygging
og det å vise seg fram slik at alle vet hvilke produkter og tjenester som finnes her i kommunen.
Vi liker at det er opprettet en organsisasjon rundt martnan som kan tenke litt langsiktig, og se på både forbedringer og utviklingsmuligheter for neste års arrangement. På den måten kan
martnan utvikle seg til å bli et flott arrangement og en fin samlingsarena for alle kommunens innbyggere og også allede somkommer utenfra kommunens grenser.

3. Hva tror banken at martnan gir tilbake til dere som samarbeidspartner?

Det er vanskelig å måle hva vår støtte til Rissamartnan gir direkte tilbake. Men å støtte opp om slike arrangement ligger nettopp i det å være lokalbanken – det er vår måte å gi noe tilbake
til lokalmiljøet, til våre kunder, til dere som eier banken. Vi bruker hvert år betydelige beløp nettopp til dette. Til å hjelpe til at det skjer noe i lokalmiljøet, til å hjelpe til at lag og foreninger
skal klare å opprettholde den aktiviteten de ønsker å ha mot sine medlemmer og kommunens innbyggere.
Så det viktigste for oss med vår støtte til Rissamartnan er at denne blir en positiv happening for både kommunens innbyggere og de som kommer utenfra slik at vi også neste år kan ha en samlingsarena der vi alle kan ha det hyggelig, være sosiale og kanskje også gjøre ett og annet godkjøp!